Betaversion! Testa gärna att söka på Sundsvall. Läs mer om projektet

Lokala alternativ, för ditt anpassade liv.

Coronakrisen har gjort att många av oss behövt anpassa vår livsstil, men vi vill fortsätta konsumera från våra favoritföretag. Här kommer du kunna hitta krisanpassningar från lokala företag. Som kund kan du på så sätt stötta dina lokala företag i den här svåra tiden. Du kan också hjälpa till att bygga upp databasen i din stad. Som företagare kan du se hur andra företag i din bransch har gjort för att anpassa sig på andra orter.

Lokala företags krisanpassningar

Vi är med i Hack the Crisis för att hitta idéer som kan stötta samhället i coronakrisen. Vi letar nu efter företag som anpassat sin affärsidé, tjänster eller produkter relaterat till Coronakrisen.

Det kan antingen var ditt eget företag eller ett företag som du känner till som gjort anpassningar för att t.ex kunna erbjuda sina tjänster även till t.ex riskgrupper, eller anpassat sig för att kunderna ska fortsätta våga nyttja tjänsterna eller köpa produkter.

Även företag som kanske helt bytt inriktning. T.ex har ni lagt om tillverkningen till handsprit, en restaurang som erbjuder hemkörning, frisör som erbjuder hemklippning, digitala utbildningar osv.