Betaversion! Testa gärna att söka på Sundsvall. Läs mer om projektet

Lokala alternativ, för ditt anpassade liv.

Lägg till krisanpassade företag.

Vet du något företag som har krisanpassat sig? Dra ditt strå till stacken genom att skicka in ditt bidrag. Det kan var ditt eget företag, eller ett företag som du vet har krisanpassade alternativ. Det kan handla om att ta in färre besökare i lokalen, erbjuda utkörning eller en digital lösning. Anpassningar som gör det möjligt för dig och mig att fortsätta konsumera tjänsterna/produkterna på ett alternativt sätt under Coronakrisen.

Hjälp oss bygga upp krisanpassad.

I denna betaversion är Sundsvall testkommun. Men du kan även hjälpa oss bygga upp databasen i din stad, så tveka inte att skicka in företag i andra kommuner.

Tack för att du hjälper till att bygga upp databasen – tillsammans är vi starka.