Betaversion! Testa gärna att söka på Sundsvall. Läs mer om projektet

Lokala alternativ, för ditt anpassade liv.

Om krisanpassad.

I stora samhällskriser förändras förutsättningarna för företag och medborgare. Med krisanpassad.se skapar vi förutsättningarna för företag och medborgare att mötas på nya och anpassade sätt under Coronakrisen. Här hittar du enkelt de lokala företagens anpassade tjänsteutbud och du kan fortsätta att handla på ett säkert sätt, och samtidigt stötta dina lokala företag. Tillsammans är vi starka.

Vet du något företag som har krisanpassat sig?  Hjälp till genom att skicka in ditt bidrag.

 

Ett projekt i Hack the Crisis

Den här webbtjänsten är ett projekt inom Hack the Crisis. Det är den första versionen och vi jobbar aktivt med att utveckla tjänsten!

Vi som har skapat krisanpassad.

Anna Lundqvist | Aron Larsson | Joniel da Silva | Robin Byström Grein | Tomas Wisten | Christopher Henberg | Emma Benson | Helena Westlund | John Söderberg | Julia Gadelius | Sara Persson | Anou Persson