Betaversion! Testa gärna att söka på Sundsvall. Läs mer om projektet

Lokala alternativ, för ditt anpassade liv.

Haldor

Vi vill stötta lärare och elever som just nu måste gå över till undervisning på distans. Därför erbjuder vi vårt populära planeringsverktyg i Teams, Planning by Haldor, gratis till alla för att underlätta onlineundervisning.